Галерија - Заедно за климатска акција
  • македонски јазик
  • Shqip

фото галерија

Проектот ,,Граѓанските организации во акција за климатските промени” е финансиски поддржан од страна на владата на Шведска.
Изразените ставови и мислења се на организациите кои го спроведуваат проектот и нужно не ги одразуваат ставовите и мислењата на владата на Шведска.

2023 © All rights reserved